ارتباط امن بین دفاتر

ویپُ‌نت، همراهی مطمئن در مسیر تحول دیجیتال

ارتباط امن بین دفاتر به معنای برقراری ارتباطی امن بین شعبه‌های مختلف یک سازمان در نقاط مختلف است. این ارتباط باید به گونه‌ای باشد که از اطلاعات در برابر دسترسی غیرمجاز، سرقت و سایر تهدیدات سایبری محافظت شود.

خدمات ما در این زمینه شامل موارد پیش رو می‌شود: همگام‌سازی و ادغام شبکه و داده‌های شعبه‌های مختلف سازمان، همگام‌سازی و ارتباط تلفن‌ها، سیستم حضور و غیاب، دوربین‌های مداربسته و فایل سرور‌های شبکه.

در راه‌اندازی و پیاده‌سازی ارتباط امن بین دفاتر از روش‌هایی نظیر اینترنت و VPN(شبکه خصوصی مجازی) و دکل رادیوی استفاده می‌شود.

فرم درخواست خدمات

خدمت انتخاب شده: ارتباط امن بین دفاتر

فرم درخواست خدمات