راه اندازی شبکه

ویپُ‌نت، همراهی مطمئن در مسیر تحول دیجیتال

بصورت کلی صفر تا صد نصب و پیاده‌سازی شبکه و موارد مرتبط با آن را راه‌اندازی شبکه می‌گویند.

خدمات راه اندازی شبکه در واقع شامل پیاده سازی و نصب تمام تجهیزات سخت‌افزازی و نرم‌افزاری شبکه می‌شود،‌ یعنی مواردی مانند اکتیو شبکه، پسیو شبکه، کابل کشی، نصب کیستون شبکه، نصب رک و نصب تجهیزات داخلی رک(سرور‌ها، سوئیچ‌ها، پچ‌پنل‌ها و …).

و همچنین موارد مرتبط دیگر می‌تواند شامل موراردی مانند:  دوربین‌های مداربسته تحت شبکه، رادیوهای شبکه، ارتباط بین دفاتر و غیره شود.

فرم درخواست خدمات

خدمت انتخاب شده: راه اندازی شبکه

فرم درخواست خدمات