طراحی و راه اندازی سیستم ذخیره سازی اطلاعات

ویپُ‌نت، همراهی مطمئن در مسیر تحول دیجیتال

طراحی و راه اندازی سیستم ذخیره سازی اطلاعات به فرآیند انتخاب، نصب و پیکربندی سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز برای ذخیره سازی اطلاعات در خارج از سرور شبکه اشاره دارد.

این سیستم می تواند برای ذخیره سازی انواع مختلف اطلاعات، از جمله اسناد، تصاویر، فیلم‌ها و پایگاه‌های داده استفاده شود.

سیستم ذخیره سازی اطلاعات می‌تواند به عنوان محیطی برای ذخیره سازی اطلاعات در خارج از شبکه، بک‌آپ شبکه و آرشیو اطلاعات طبقه‌بندی شده شبکه مورد استفاده قرار بگیرد.

همچنین می‌توان در این سیستم برای کاربران دسترسی‌های مختلفی تعریف نمود تا اطلاعات بصورت طبقه‌بندی شده در دسترس کاربران مختلف قرار بگیرد.

سیستم‌های ذخیره سازی اطلاعات به دو دسته کلی:  ذخیره سازی متصل به شبکه (NAS) و ذخیره سازی متصل به سرور (SAN) تقسیم می‌شوند.

فرم درخواست خدمات

خدمت انتخاب شده: طراحی و راه اندازی سیستم ذخیره سازی اطلاعات

فرم درخواست خدمات